tera-reptimania.webnode.cz       stránky Petra Papežíka o chovu hadů Evropy a záp. Asie

 www.cepelsnakes.wbs.cz            stránky o barevných formách P.guttatus Tomáše Cieplého 

 www.uzovky.wbs.cz                    stránky o barevných formách P.guttatus Romana Vrbického

 www.snakes.nafoceno.cz             barevné formy korálovek a užovek chované Václavem Chadimou